O książce

 

Motoryczność człowieka to praktyczny podręcznik, kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej, który przekazuje cenne informacje w sposób przystępny dla odbiorcy. Książka napisana jest przez pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalistów z zakresu antropomotoryki, anatomii funkcjonalnej, fizjoterapii. Są oni także byłymi sportowcami, a obecnie trenerami i instruktorami z wieloletnim doświadczeniem w swojej dziedzinie.

Treści zamieszczone w podręczniku przydatne będą zarówno amatorom aktywnego stylu życia jak i profesjonalistom. Kierowane są zatem do nauczycieli, trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów i wszystkich zainteresowanych zagadnieniami motoryczności człowieka w sporcie i rekreacji ruchowej. Doskonale posłuży studentom Akademii Wychowania Fizycznego oraz studiującym nauki biologiczne i dziedziny wykorzystujące wiadomości z zakresu motoryczności człowieka. Treść wzbogacona o najnowsze wyniki badań obejmuje zagadnienia teorii motoryczności, aktywności i sprawności fizycznej, składu ciała, dietetyki oraz testowania sprawności fizycznej i motorycznej.

 

Można tu znaleźć wiedzę teoretyczną i praktyczne wskazówki w następujących kwestiach:

– struktury motoryczności człowieka: predyspozycji, zdolności motorycznych, umiejętności ruchowych,

– sprawności fizycznej i motorycznej,

– rozwoju motorycznego w ontogenezie,

– genetycznych, środowiskowych, morfologicznych i dietetycznych uwarunkowań motoryczności,

– metod pomiaru i oceny sprawności fizycznej,

– metod pomiaru i oceny oraz zaleceń dotyczących aktywność fizycznej.


Spis treści

 

1.   Motoryczność ………………………………………………………………..

 

1.1.         Rodzaje motoryczności.………...……………………………………

1.2.         Struktura motoryczności……………………………………………..

1.3.         Zdolności motoryczne ………………………………………………..

1.4.         Umiejętności ruchowe ………………………………………………..

1.5.         Sprawność fizyczna i motoryczna ……………………………………

Podsumowanie………………………………………………………..

2.       Rozwój motoryczny w ontogenezie ……………………….………………..

2.1.         Ontogeneza – wprowadzenie …………………………………………

2.2.         Rozwój motoryczny w poszczególnych etapach ontogenezy ………...

Podsumowanie………………………………………………………..

3.       Uwarunkowania rozwoju motorycznego człowieka ………………………..

3.1.         Genetyczne uwarunkowania zdolności motorycznych.……………….

3.2.         Środowiskowe uwarunkowania zdolności motorycznych ……………

3.3.         Morfologiczne uwarunkowania motoryczności człowieka….…………….

3.4.         Dietetyczne uwarunkowania zdolności motorycznych ..……………..

Podsumowanie………………………………………………………

4.       Ocena sprawności fizycznej…………………………..……………………..

4.1.         Podział testów motorycznych ………………………………………...

4.2.         Zasady konstruowania testów ………………………………………..

4.3.         Rozwój metod pomiaru sprawności fizycznej …………………………………..

4.4.         Wybrane testy – szczegółowy opis……………………………………………………

Podsumowanie……………………………………………………….

5.       Aktywność fizyczna …………………………………..…………………….

5.1.         Definicje aktywności fizycznej ………………………………………...

5.2.         Aktywność fizyczna – czynnik wspierający rozwój i warunkujący zdrowie człowieka …………………………………………………….

5.3.         Metody oceny aktywności fizycznej ………………………………….

5.4.         Aktywność fizyczna – zalecenia prozdrowotne ………………………

Podsumowanie………………………………………………………..

Zakup niniejszej książki daje pełny dostęp do większej ilości informacji na stronie www.motorycznoscczlowieka.pl


Ryciny postaci w książce są autorstwa dr Kamili Czajki

Zdjęcia autorów książki wykonał dr Andrzej Nowak