Projekt Badawczor-Rozwojowy AWF-Wrocław - Life Fitnes, Top Gym, Hammer Strenght


 


Fit-Expo_Life Fitness_AWf Wrocław-wspólne działania w obszarze B+R


Dystrybutor marki Life Fitness rozpoczął współpracę z uczelnią Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w obszarze projektów o charakterze naukowo-badawczym i rozwojowym (B+R). Nie wyklucza się poszerzenia obszarów współpracy.


Partnerzy zamierzają się skoncentrować na wybranych obszarach badawczo- rozwojowych:


·       monitorowanie zmian somatycznych (w tym postawy ciała) pod wpływem wysiłku fizycznego (sport, rekreacja, rehabilitacja, wychowanie fizyczne),


·       monitorowanie zmian motorycznych pod wpływem wysiłku fizycznego (sport, rekreacja, rehabilitacja, wychowanie  fizyczne),


·       analiza wpływu zróżnicowanej aktywności fizycznej (częstotliwość, intensywność oraz czas ćwiczeń) na stan zdrowia i      jakość życia osób w różnym wieku (dzieci i młodzież, dorośli, osoby starsze),


·       analiza wpływu poszczególnych typów aktywności fizycznej na poziom motoryczny osób w różnym wieku (dzieci i młodzież,   dorośli, osoby starsze). 


·       istnieje możliwość przeprowadzenia analiz naukowo-badawczych w zakresie sprawności fizycznej dla potrzeb   indywidualnego projektu.


 

Podczas targów Fit-Expo w ramach projektu badawczo-rozwojowego dystrybutora marki Life Fitness we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, chętni mieli możliwość wykonania „Testów sprawności motorycznej opartej na testach FMS (The Functional Movement Screen) i z użyciem sprzętu marki Life Fitness oraz zbadania składu ciała analizatorem pomiaru bezpośredniego InnBody. Suma pomiarów pozwoliła na ocenę sprawności fizycznej według najnowocześniejszej koncepcji fizjologiczno-medycznej (zdrowotnej).  Pomiary były prowadzone przez dr Pawła Posłusznego - pracownika naukowego AWF Wrocław, dyplomowanego instruktora 4 dyscyplin sportu i trenera z certyfikatem FMS.