Rozwój motoryczności

Ontogeneza jest to zespół kierowanych, na ogół nieodwracalnych i powiązanych ze sobą procesów kształtujących organizm. Rozpoczyna się od momentu zapłodnienia jaja do śmierci osobnika.
Etapy ontogenezy obejmują okresy:

1) płodowy,

2) noworodkowy,

3) niemowlęcy,

4) poniemowlęcy,

5) przedszkolny,

6) młodszy szkolny,

7) pokwitania,

8) młodzieńczy,

9) dorosłości,

10) starości.

 Okres noworodkowy (do 1. miesiąca życia) i niemowlęcy (od 1.–12. miesiąca życia) charakteryzują nieskoordynowane ruchy całego ciała, niepokój ruchowy oraz trzy grupy odruchów bezwarunkowych: 1) odruchy niezbędne do życia (ruchy oddechowe, połykania), 2) odruchy niezbędne do rozwoju odruchów warunkowych i czynności ruchowych, 3) odruchy będące pozostałością po przodkach. W pierwszym roku życia człowieka intensywnie przebiega rozwój pionizacji ciała, lokomocji, chwytu. Obserwuje się także występowanie czynności sensomotorycznych (powiązanie sfery zmysłowej z ruchową).
Okres poniemowlęcy (od 1. do 3. roku życia) charakteryzuje doskonalenie lokomocji, chwytów z rozwojem ruchów manipulacyjnych, rozrzutność ruchowa oraz ruchy acykliczne.
Okres przedszkolny (od 3. do 6.–7. roku życia) to czas, w którym zaznacza się duża potrzeba ruchu wyrażająca się naturalną, wzmożoną ruchliwością dziecka. Występuje I apogeum motoryczne, charakteryzujące się szybkością i łatwością uczenia się nowych czynności ruchowych, dużą harmonią i płynnością ruchów oraz łączeniem sekwencji ruchów. Nabywane są kolejne umiejętności manipulacyjnymi (zapinanie guzików).
Okres młodszy szkolny (od 6.–7. do 10.–12. roku życia) charakteryzuje utrzymująca się nadal duża potrzeba ruchu, stymulująca osiąganie wysokiego poziomu rozwoju sprawności i wydolności fizycznej. Obserwuje się zwiększanie dymorfizmu płciowego (somatyka i motoryczność). Pod koniec okresu młodszego szkolnego występuje II apogeum motoryczne (łatwość opanowywania nowych czynności ruchowych).
W okresie pokwitania (od 10.–12. do15. roku życia u dziewcząt; od 12.–14. do 17. roku życia u chłopców) obserwuje się zanik harmonii i płynności ruchów oraz przejściowo niższe możliwości uczenia się nowych czynności ruchowych. Różnice międzypłciowe w budowie somatycznej oraz motoryczności są coraz bardziej wyraźne. U dziewcząt występuje zmniejszenie zainteresowania ruchem i etap kończenia fazy progresywnej rozwoju motorycznego, a u chłopców dalszy rozwój zdolności kondycyjnych.
Okres młodzieńczy (od 15. do 18.–20. roku życia u dziewcząt i od 17. do 22. roku życia u chłopców) znamionuje motoryczność typowa dla osób dorosłych oraz wysoka ekonomia ruchów. U dziewcząt występuje koniec fazy progresywnej i stabilizacja rozwoju motorycznego, u chłopców dalszy rozwój sprawności fizycznej.
Okres dorosłości (od 19. roku życia u dziewcząt, a od 20.–22. roku życia u chłopców, do 65. roku życia dla kobiet i mężczyzn) charakteryzuje stabilizacja rozwoju motorycznego w obu grupach płci. Obserwuje się oszczędność ruchową, ekonomię i płynność ruchów oraz dymorfizm płciowy. Uwidaczniają się pierwsze oznaki obniżania poziomu motoryczności, wcześniej dotyczą zdolności szybkościowych i koordynacyjnych, później zdolności wytrzymałościowych i siłowych.
Okres starości (od 65. roku życia do śmierci) znamionuje inwolucja motoryczna (wyraźny spadek poziomu zdolności motorycznych, niska koordynacja ruchów, niska wydolność organizmu). W okresie tym obserwuje się mniejsze zainteresowanie ruchem, obawę przed uczeniem się ruchów nowych i wymagających większych wysiłków. Występuje atrofia mięśniowa.WIĘCEJ INFORMACJI PO ZALOGOWANIU (używając kodu z książki)