O nas

Zespół tworzą następujące osoby:

Dr hab. Jarosław Fugiel

Dr hab. Jarosław Fugiel jest nauczycielem akademickim z 25-letnim stażem dydaktycznym. Pracuje
w Katedrze Biostruktury Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. W swojej pracy zawodowej koncentruje się wokół zagadnień związanych
z budową i rozwojem organizmu oraz motorycznością człowieka. Prowadzi zajęcia ze studentami
z przedmiotów anatomia i antropomotoryka. Z wykształcenia jest fizjoterapeutą, a jego zamiłowania kierują się w stronę lekkoatletyki, jest instruktorem tej dyscypliny. Był zawodnikiem klubów Juvenia i AZS AWF Wrocław – sprinterem, obecnie biega dla zdrowia.

Dr Kamila Czajka

Dr Kamila Czajka jest nauczycielem akademickim od 2004 roku. Pracuje w Katedrze Biostruktury Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych z zakresu anatomii, antropomotoryki oraz biomedycznych podstaw rozwoju dziecka. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z kondycją biologiczną dzieci
i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej oraz zachowań zdrowotnych powiązanych z parametrami somatycznymi. Jako była lekkoatletka, rekreacyjnie biega oraz bierze udział w imprezach biegowych.

Dr Paweł Posłuszny

Dr Paweł Posłuszny jest nauczycielem akademickim z 14-letnim stażem naukowo-dydaktycznym. Pracuje
w Katedrze Biostruktury Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia ze studentami
z przedmiotów anatomia, antropomotoryka, , nowoczesne formy fitness. W swojej pracy zawodowej koncentruje się wokół zagadnień aktywności i sprawności fizycznej, żywienia, składu ciała. Z wykształcenia specjalista promocji zdrowia i dietetyk. Jest dyplomowanym instruktorem czterech dyscyplin sportu i odnowy biologicznej, pracuje także jako trener personalny. Przez 10 lat trenował Karate Kyokushin. Od 1997 roku zdobywał doświadczenie instruktorsko-trenerskie, prowadząc treningi karate oraz fitness. W czasie wolnym bierze aktywny udział w imprezach sportowych: kolarskich, biegowych i triatlonowych. W dorobku
ma ukończone kilkaset biegów ulicznych, na orientację, górskich, ekstremalnych i utramaratonów
oraz maraton komandosa.

Profesor Teresa Sławińska – Ochla

Profesor Teresa Sławińska – Ochla wykłada antropomotorykę w Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki z zakresu biologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych modulatorów rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego dzieci i młodzieży oraz dynamiki zmian inwolucyjnych w okresie dojrzałości i starości, roli aktywności ruchowej i sprawności fizycznej w utrzymaniu zdrowia oraz międzypokoleniowych zmian kondycji biologicznej populacji polskiej.
Profesor Teresa Sławińska – Ochla wykłada antropomotorykę w Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki z zakresu biologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych modulatorów rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego dzieci i młodzieży oraz dynamiki zmian inwolucyjnych w okresie dojrzałości i starości, roli aktywności ruchowej i sprawności fizycznej w utrzymaniu zdrowia oraz międzypokoleniowych zmian kondycji biologicznej populacji polskiej.