Ocena sprawności fizycznej

Test motoryczny może być definiowany jako próba, której poddawany jest człowiek w celu sprawdzenia jego właściwości motorycznych. Jest narzędziem służącym do przeprowadzenia oceny poziomu motorycznego człowieka lub grupy osób.

Testy umożliwiające ocenę motoryczności człowieka występują pod nazwą:
• test sprawności fizycznej,
• test sprawności motorycznej,
• indeks sprawności fizycznej,
• miernik sprawności fizycznej,
• miernik rozwoju,
• test uzdolnień ruchowych,
• test sprawności funkcjonalnej.

Testy dzielimy ze względu na:
• cel stawiany w końcowej analizie,
• sposób podejścia do oceny i interpretacji wyników pomiaru sprawności fizycznej,
• sposób podejścia do badania sprawności fizycznej / motorycznej,
• metody oceny różnych elementów sprawności fizycznej i motorycznej,
• liczba badanych osób,
• zakres użytkowania.

Podział testów motorycznych

 1. Ze względu na cel, jaki stawia się w końcowej analizie
  • pedagogiczne,
  • laboratoryjne.
 2. Ze względu na dwa główne podejścia do oceny i interpretacji wyników pomiaru sprawności fizycznej
  • tradycyjne (autoteliczne),
  • instrumentalne (heteroteliczne).
 3. Pod względem sposobu podejścia do badania sprawności
  • syntetyczne,
  • analityczne.
 4. Pod względem metody oceny różnych elementów sprawności fizycznej i motorycznej
  • testy bez użycia aparatury,
  • testy z użyciem aparatury.
 5. Ze względu na liczbę osób badanych
  • testy populacyjne,
  • testy indywidualne / jednostkowe.
 6. W zależności od stopnia zweryfikowania i zakresu użytkowania
  • standaryzowane,
  • niestandaryzowane.

Zasady konstruowania testów
• obiektywność,
• trafność,
• rzetelność,
• standaryzacja,
• normalizacja.

Zespoły testów

         Eurofit

• postawa równoważna,
• stukanie w krążki,
• skłon w siadzie,
• skok w dal z miejsca,
• zaciskanie ręki,
• siady z leżenia,
• zwis na drążku,
• bieg 10 x 5m,
• bieg wahadłowy na odcinku 20 m lub cykloergometryczny test PWC170

         Senior Fitness Test

• wstawanie z krzesła,
• uginanie ramion,
• skłon w przód (w siadzie na krześle),
• zbliżanie rąk za plecami,
• wstań i idź,
• 6-lub 2-miuntowy marsz.

         Functional Movement Screen

• głęboki przysiad,
• przeniesienie nogi nad płotkiem,
• przysiad w wykroku,
• ocena mobilności obręczy barkowej,
• aktywne uniesienie wyprostowanej nogi,
• ugięcie ramion w podporze,
• test stabilności rotacyjnej tułowia.